Informace

Povinně zveřejňované informace:

Školní vzdělávací program MŠ Klásek s. p. o. (Dodatky a přílohy školního vzdělávacího programu: Dodatek č. 1)

Školní řád MŠ Klásek s. p. o. (Přílohy školního řádu: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte, Kritéria přijímání dětí do MŠ Klásek s. p. o.)

Milostivé léto

Etický kodex zaměstnanců Mateřské školy Klásek s. p. o.

Organizační struktura MŠ Klásek s. p. o.

Vnitřní předpis rezortní organizace k RIPP MZe ČR (Rezortní interní protikorupční program MZe ČR na webu MZe)

Systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů

Mateřská škola Klásek s.p.o. nedisponuje žádnými poradci či poradními orgány.

Aktualizace VP RO k RIPP MZe ČR k 30.6.2020 (Aktualizovaný Rezortní interní protikorupční program MZe ČR na webu MZe; Příloha – leták Korupce, její vymezení a povaha

Akční plán boje s korupcí na rok 2020

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021

Rozpočet 2022

Rozpočet 2023

Rozpočet 2023 (upravený)

Návrh rozpočtu 2019-2021

Návrh rozpočtu 2020-2022

Návrh rozpočtu 2021-2023

Návrh rozpočtu 2022-2024

Návrh rozpočtu 2023-2025

Skutečnost HV 2020

Skutečnost HV 2021

Úprava závazného limitu zaměstnanosti 2020

Úprava závazného limitu zaměstnanosti 2022

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje-HV-skutečnost 2018

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje-HV-skutečnost 2019