O nás

Mateřská škola Klásek je státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství. Je zřízena za účelem rozvoje osobnosti, tělesného a rozumového rozvoje dětí předškolního věku zaměstnanců Ministerstva zemědělství a zaměstnanců jiných subjektů v rezortu Ministerstva zemědělství.

Mateřská škola Klásek s.p.o. je umístěna v historické budově Ministerstva zemědělství v Praze. V blízkosti budovy je k dispozici sportovní veřejný areál s hřištěm Prahy 1.

MŠ Klásek nabízí vzdělávací program pro děti ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné školní docházky. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V naší školce vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, dle základního principu Montessori pedagogiky.

pexels-photo-220455
Life-Skill-7.-Being-Helpful-and-Showing-Compassion

Školní řád vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v mateřské škole a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost v mateřské škole má charakter výchovně-vzdělávací, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup paní učitelky k dítěti.

Výchova a vzdělávání v mateřské škole probíhá v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Ve vztahu mezi zaměstnanci MŠ a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Mateřská škola Klásek s.p.o. byla založena 1. července 2015 jako Dětská skupina Klásek Ministerstva zemědělství ČR. O dva roky později, 1. září 2017 byla transformována na Mateřskou školu Klásek s.p.o. Zřizovatelem Mateřské školy Klásek s.p.o. je Ministerstvo zemědělství ČR.