O nás

Mateřská škola Klásek je státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství. Je zřízena za účelem rozvoje osobnosti, tělesného a rozumového rozvoje dětí předškolního věku zaměstnanců Ministerstva zemědělství a zaměstnanců jiných subjektů v rezortu Ministerstva zemědělství.

Mateřská škola je umístěna v historické budově Ministerstva zemědělství. Jedná se o dvoutřídní MŠ s celodenním provozem, jejíž kapacita je stanovena pro 42 dětí. MŠ Klásek nabízí vzdělávací program pro děti zpravidla od tří let, nejdříve však od dvou let, do zahájení povinné školní docházky. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

MŠ nedisponuje vlastní zahradou. K pobytu dětí venku je využíván nejbližší veřejný sportovní areál s dětským hřištěm, Park Lannova, a další vhodné venkovní prostory (dětská hřiště a parky) v dostupné vzdálenosti.

 

V naší školce vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, dle základního principu Montessori pedagogiky.

pexels-photo-220455
Life-Skill-7.-Being-Helpful-and-Showing-Compassion

Školní řád vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v mateřské škole a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost v mateřské škole má charakter výchovně-vzdělávací, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup paní učitelky k dítěti.

Výchova a vzdělávání v mateřské škole probíhá v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Ve vztahu mezi zaměstnanci MŠ a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Mateřská škola Klásek s.p.o. byla založena 1. července 2015 jako Dětská skupina Klásek Ministerstva zemědělství ČR. O dva roky později, 1. září 2017 byla transformována na Mateřskou školu Klásek s.p.o. Zřizovatelem Mateřské školy Klásek s.p.o. je Ministerstvo zemědělství ČR.