Newsletter LISTOPAD 2017

Podzimní čas bylo naše téma v tomto měsíci. Seznámili jsme se s vlivem počasí na svět a na člověka. Všímali jsme si změn v přírodě a uvědomovali jsme si, že se příroda kolem nás mění v souvislosti s ročními obdobími. Každé ráno také počasí pozorujeme.

Naše první středeční vycházka byla do Karlína na hřiště, kde jsme si užili podzimní přírodu i sluníčko.

V rámci projektu LES a lesní zvěř jsme se vydali do Národního zemědělského muzea na program pro mateřské školy Myslivost.

Dalším tématem bylo Moje zdraví. Naučili jsme se části těla. Navštívili jsme solnou jeskyni. Také jsme k nám do školky pozvali paní doktorku a vyšetřila nám zrak – screening. Také jsme si povídali o smyslech.

Na svatého Martina jsme jeli metrem na Vyšehrad, kde je rotunda sv.  Martina. Ušli jsme 5 km a ještě jsme stihli prozkoumat tamější hřiště. Ve školce jsme si namalovali Martina i koně a vyzdobili si naši šatnu.

Slavili jsme také státní svátek 17. listopad a zazpívali jsme si hymnu.

Podzimní hudební dílna se symfonickým orchestrem v kostele svatého Šimona a Judy se nám moc líbila, slyšeli jsme kontrabas, klavír, klarinet a zahráli jsme si na Orffovy nástroje. Na závěr jsme slyšeli vahrany.

Listopadový celodenní výlet byl tentokráte do IQ Parku do Liberce, kam jsme jeli autobusem. Byli jsme nadšeni, všechno jsme si vyzkoušeli a probádali.

Podzimní odpoledne s rodiči jsme si moc užili, upekli jsme pro ně muffiny, připravili vánoční čaj a vyrobili jsme si lucerničky a na závěr našeho setkání jsme šli společně na lampionový průvod.

Dalším výletem byla návštěva planetária v Holešovicích, kde jsme shlédli program pro mateřské školy Křišťálové sestry.

Jednou za měsíc se vydáváme do knihovny, a tak tomu bylo i v listopadu.  Vracíme vypůjčené knížky a vybereme si zas nové a přineseme si je k nám do školky a máme čtecí a prohlížecí chvilky.

Každé úterý chodíme plavat do AXY.

Každý druhý čtvrtek navštěvujeme Centrum Seňorina a za to jsme dostali ocenění Mezigeneračně – diplom a značku. Také jsme se zapojili do programu čtecí babička. Paní Blanka chodí každé úterý a dětem čte před odpoledním odpočíváním.

Listopadový oslavenec byl Matěj P., kterému byly 3 roky.

 

Mgr. Slavěna Pitnerová, ředitelka MŠ